שלום אורח, התחבר   בעגלת הקניות שלך 0 מוצרים
   מתנות
   למטבח
   לבית
   למשרד

בומרנג BOOMA 

הוא תמיד יחזור אליך

בומרנג מקצועי הדרכה מלאה באתר

 אקווריום יחודי

 חדש בגודגאדג'ט

 

 

מכירה לארגונים וחנויות

הדפסת לוגו וכיתוב על כל מוצר

 

מכירה בכמויות

צרו קשר לקבלת הצעה עוד היום

לחברות הייטק, חנויות, מתנות לחגים ולוועדים.

כנסו !


הצטרפו לרשימת התפוצה
למידע נוסף

מאמרים
   מכירה לארגונים וחנויות
   טיפים לרכישת מתנה
תקנון האתר

תנאי שימוש באתר www.goodgadgets.co.il  

 

        אנו מברכים אותך על השימוש באתר http://www.goodgadgets.co.il/' בבעלות ומנוהל ע"י יוסי שלו ע.מ. 122798192 (להלן – האתר).

        השימוש או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג' באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש או הלקוח) לבין האתר ו/או בעליו (להלן – האתר). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.

        תאריך עדכון אחרון: 18 נובמבר 2013

כללי

1.          הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

 

2.          האתר בבעלות, פותח, הוקם ומופעל החל מנובמבר 2013, על-ידי יוסי שלו, ע.מ. 122798192, והינו אתר לשיווק ומכירת גאדג'טים ("חפיצים" בעברית) המאפשר, בין היתר, גישה למבחר של מוצרים מתחומים שונים. כל מקום בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה היא גם לבעלי האתר.

 

3.          "חפיצים" (gadgets) הינם חפצי מותרות שכוללים תחכום, חידוש, תשומת לב או יוקרה כל שהם.

 

4.          "שימוש" באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בטלפון החכם ו/או בטאבלט ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, רכישות, השכרה, החכרה, השאלה, פניה למפרסמים, וביצוע כל פעולה שהיא באתר ו/או בהסתמך על האתר ו/או פסומים באתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מפרסומים באתר ו/או רכישות באתר ו/או תוצאות רכישות באתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.  

 

5.          תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

 

אופן ביצוע הרישום   

6.          בכניסתך למערכת הרישום ייתכן ותידרש למלא את פרטיך האישיים שנועדו עבור תעודת הרישום. במהלך פעולה זו המערכת תנחה אותך בצעדים שעליך לבצע בכדי להזין את הנתונים האישיים שלך.

 

7.          גיל מינימאלי לקבלת שירות באתר היינו 18. משתמשים בגיל הפחות מגיל זה או משתמשים שיש עליהם אפוטרופוס יידרשו להמציא את אישור הוריהם / האפוטרופוס לקבלת השירות, בדרך המתוארת באתר. הפיקוח, האחריות לשימוש ולתוצאותיו הינן של ההוראה / האפוטרופוס, לפי העניין, והאתר פטור מכל אחריות לכך.

 

8.          לאחר אישור הפרטים האישיים על ידך, תידרש להזין את פרטי אמצעי התשלום לאחר מכן יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי. ניהול אמצעי התשלום, אבטחת המידע, ומדיניות הפרטיות עם מידע זה, כפופים לנהלים ולהנחיות של חברות האשראי ולעדכונם מעת לעת על ידיהם. מתוך כך אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי בכל הקשור לאבטחת המידע. הוא הדין עם אמצעי תשלום נוספים שיעמיד האתר לרשות המשתמשים (כדוגמת Paypal, אישורית זהב מבית קארדום, UPAY וכד'), הכפופים לנהלים ולהנחיות של אותם גורמים.

 

9.          שימוש יעיל באתר מצריך חיבור זמין לאינטרנט, התקנת דפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר 8 ומעלה, פיירפוקס, כרום או דומה במחשבך וכן לאפשר צפייה בקבצי pdf על ידי תוכנת מסוגAcrobat Reader  או דומיה במחשבך ולאפשר הצגת Flash, וכן קיומו של דואר אלקטרוני תקין שלך. האחריות לוודא כי במחשבך מותקנות התוכנות שלעיל מוטלת עליך בלבד, בטרם כל שימוש באתר.            

 

10.      תשלום בכרטיס אשראי ו/או בחשבון אחר מותנה בכך שהמשתמש הינו בעל הכרטיס ו/או בעל החשבון, לפי העניין.

 

מחירים ותשלומים    

11.      בתמורה לשירותי האתר, המשתמש ישלם את התשלומים המפורטים במחירון המפורסם באתר. המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ.

 

12.      התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש או באמצעות חשבון משלם שיש לך בחברת סליקה ו/או תשלום הקיימים באתר, ויגבו על פי מועדי החיוב אשר נקבעו בין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי/חברת הסליקה/חברת התשלום (להלן – "חברת האשראי"), לפי העניין. הסליקה תבצע תשלום אחד בלבד ובכל מקרה בו האתר יאפשר תשלומים יהא הדבר במספר תשלומי "קרדיט" בהתאם לאפשרות שהאתר יציג בפניך, אישורך לכך ובכפוף לאישור של חברת האשראי.

 

13.      בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר, וכן רשאי להצמיד את התשלומים למדד לפי הוראות הדין וללא התראה מראש. האתר יכול על דעתו וללא הודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים או הנחות כאמור, מבלי שהדבר יחייב אותך ו/או משתמשים אחרים.

 

14.      קיבל המשתמש חשבון כאמור, יבדוק אותו, ואם לא הודיע לאתר על השגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך אישור המשתמש לנכונות החשבון ולנכונות השירות שהאתר סיפק למשתמש.

 

15.      פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון המשלם של המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמש לאתר הודעה על כך מייד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמש תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקוב בטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא.

 

16.      למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל שירות משירותי האתר באמצעות אותו מנוי, באותו הבית, ממשפחתו של המשתמש או מאחר. אין בכך כדי להתיר שימוש שאינו שימוש אישי על ידי המשתמש.

 

17.      הינך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי, למעט במקרים המותרים בחוק. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידה ויידרש הדבר.

 

18.      עם תום תקופת הרישום שלא הוארכה ו/או בהעדר תשלום מלא ומראש, פרטיך והמידע שלך עשויים להימחק מהמאגר.

 

19.      אתה מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום כל שהוא בגין אי ניצול מלא או ניצול חלקי של שירותי האתר וכי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה בנידון. בכל מקום שבו ישנו באתר תשלום על בסיס תשלום חודשי, עניין זה יובא לאישורך מראש, ולאחר אישורך - התשלום יתחש אוטומטית, ויושפע, בין היתר, מתקופת ההתחייבות.

 

20.      מדי פעם בפעם, ייתכן וניתן יהיה להרשם לאתר דרך חשבונות של אתרים שונים כדוגמת FACEBOOK, PAYPAL וכדומה, ורישום כאמור כפוף למדיניות ולנהלי אותם אתרים.

 

21.      דף התשלום באמצעות כרטיס אשראי (ישירות ובלבד) מאובטח בהצפנתSSL 128bit . המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.

 

22.      או בכל תקן אחר על-פי הנחיית חברת האשראי, ובהתאם לנוהלים של חברת האשראי. סעיף זה לא חל על תשלומים באמצעות חברות אחרות (PAYPAL  וכדומה) שיתקיימו בתשדורת מול אותם גורמים, ובהתאם לנהלים של אותם גורמים ובאחריותם בלבד.

 

23.      המוצרים, השירותים והמחירים המופיעים באתר זה נמסרו על-ידי הספקים ו/או בתי העסק והם באחריותם הבלעדית, כך שהאתר לא יהיה אחראי למחירים ו/או לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, והאתר לא יהיה אחראי באופן ישיר ו/או עקיף להתקשרות שבין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין הספקים ו/או בתי העסק, ותוצאותיה.

 

התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב:    

24.      השירות הינו אישי, ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש על ידי אף אחר אחר מלבדך.

 

25.      לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הגשת בקשה לרישום. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

 

26.      לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

 

27.      לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

28.      לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים או פוגעניים. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשמור באתר או להיות קשור בכל דרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגראפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.   

 

29.      מוסכם עליך כי האתר ישמור את כל פרטיך האישיים שמסרת בעת הרישום במאגר מידע לשם התקשרות עמך במידת הצורך.

 

30.      לשמור את פרטיך האישיים ובייחוד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי.

    אודות  |  תקנון  |  מפת האתר  |  קישורים  |  שירות לקוחות
חנות וירטואלית זו הוקמה ע"י חנות וירטואלית