שלום אורח, התחבר   בעגלת הקניות שלך 0 מוצרים
   מתנות
   מוצרים לבישים
   למטבח
   לבית
   למשרד

בומרנג BOOMA 

הוא תמיד יחזור אליך

בומרנג מקצועי הדרכה מלאה באתר

 אקווריום יחודי

 חדש בגודגאדג'ט

 

 

מכירה לארגונים וחנויות

הדפסת לוגו וכיתוב על כל מוצר

 

מכירה בכמויות

צרו קשר לקבלת הצעה עוד היום

לחברות הייטק, חנויות, מתנות לחגים ולוועדים.

כנסו !


הצטרפו לרשימת התפוצה
למידע נוסף

מאמרים
   מכירה לארגונים וחנויות
   הזמנות בווטסאפ או SMS
   טיפים לרכישת מתנה
תקנון

תנאי שימוש באתר www.goodgadgets.co.il

 

אנו מברכים אותך על השימוש באתר http://www.goodgadgets.co.il/' בבעלות ומנוהל ע"י יוסי שלו ע.מ. 122798192 (להלן – האתר).
השימוש או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג' באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש או הלקוח) לבין האתר ו/או בעליו (להלן – האתר). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.
תאריך עדכון אחרון: 18 נובמבר 2013

כללי


1. הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

2. האתר בבעלות, פותח, הוקם ומופעל החל מנובמבר 2013, על-ידי יוסי שלו, ע.מ. 122798192, והינו אתר לשיווק ומכירת גאדג'טים ("חפיצים" בעברית) המאפשר, בין היתר, גישה למבחר של מוצרים מתחומים שונים. כל מקום בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה היא גם לבעלי האתר.

3. "חפיצים" (gadgets) הינם חפצי מותרות שכוללים תחכום, חידוש, תשומת לב או יוקרה כל שהם.

4. "שימוש" באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בטלפון החכם ו/או בטאבלט ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, רכישות, השכרה, החכרה, השאלה, פניה למפרסמים, וביצוע כל פעולה שהיא באתר ו/או בהסתמך על האתר ו/או פסומים באתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מפרסומים באתר ו/או רכישות באתר ו/או תוצאות רכישות באתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.

5. תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

אופן ביצוע הרישום

6. בכניסתך למערכת הרישום ייתכן ותידרש למלא את פרטיך האישיים שנועדו עבור תעודת הרישום. במהלך פעולה זו המערכת תנחה אותך בצעדים שעליך לבצע בכדי להזין את הנתונים האישיים שלך.

7. גיל מינימאלי לקבלת שירות באתר היינו 18. משתמשים בגיל הפחות מגיל זה או משתמשים שיש עליהם אפוטרופוס יידרשו להמציא את אישור הוריהם / האפוטרופוס לקבלת השירות, בדרך המתוארת באתר. הפיקוח, האחריות לשימוש ולתוצאותיו הינן של ההוראה / האפוטרופוס, לפי העניין, והאתר פטור מכל אחריות לכך.

8. לאחר אישור הפרטים האישיים על ידך, תידרש להזין את פרטי אמצעי התשלום לאחר מכן יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי. ניהול אמצעי התשלום, אבטחת המידע, ומדיניות הפרטיות עם מידע זה, כפופים לנהלים ולהנחיות של חברות האשראי ולעדכונם מעת לעת על ידיהם. מתוך כך אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי בכל הקשור לאבטחת המידע. הוא הדין עם אמצעי תשלום נוספים שיעמיד האתר לרשות המשתמשים (כדוגמת Paypal, אישורית זהב מבית קארדום, UPAY וכד'), הכפופים לנהלים ולהנחיות של אותם גורמים.

9. שימוש יעיל באתר מצריך חיבור זמין לאינטרנט, התקנת דפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר 8 ומעלה, פיירפוקס, כרום או דומה במחשבך וכן לאפשר צפייה בקבצי pdf על ידי תוכנת מסוגAcrobat Reader או דומיה במחשבך ולאפשר הצגת Flash, וכן קיומו של דואר אלקטרוני תקין שלך. האחריות לוודא כי במחשבך מותקנות התוכנות שלעיל מוטלת עליך בלבד, בטרם כל שימוש באתר.

10. תשלום בכרטיס אשראי ו/או בחשבון אחר מותנה בכך שהמשתמש הינו בעל הכרטיס ו/או בעל החשבון, לפי העניין.

מחירים ותשלומים

11. בתמורה לשירותי האתר, המשתמש ישלם את התשלומים המפורטים במחירון המפורסם באתר. המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ.

12. התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש או באמצעות חשבון משלם שיש לך בחברת סליקה ו/או תשלום הקיימים באתר, ויגבו על פי מועדי החיוב אשר נקבעו בין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי/חברת הסליקה/חברת התשלום (להלן – "חברת האשראי"), לפי העניין. הסליקה תבצע תשלום אחד בלבד ובכל מקרה בו האתר יאפשר תשלומים יהא הדבר במספר תשלומי "קרדיט" בהתאם לאפשרות שהאתר יציג בפניך, אישורך לכך ובכפוף לאישור של חברת האשראי.

13. בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר, וכן רשאי להצמיד את התשלומים למדד לפי הוראות הדין וללא התראה מראש. האתר יכול על דעתו וללא הודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים או הנחות כאמור, מבלי שהדבר יחייב אותך ו/או משתמשים אחרים.

14. קיבל המשתמש חשבון כאמור, יבדוק אותו, ואם לא הודיע לאתר על השגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך אישור המשתמש לנכונות החשבון ולנכונות השירות שהאתר סיפק למשתמש.

15. פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון המשלם של המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמש לאתר הודעה על כך מייד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמש תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקוב בטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא.

16. למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל שירות משירותי האתר באמצעות אותו מנוי, באותו הבית, ממשפחתו של המשתמש או מאחר. אין בכך כדי להתיר שימוש שאינו שימוש אישי על ידי המשתמש.

17. הינך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי, למעט במקרים המותרים בחוק. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידה ויידרש הדבר.

18. עם תום תקופת הרישום שלא הוארכה ו/או בהעדר תשלום מלא ומראש, פרטיך והמידע שלך עשויים להימחק מהמאגר.

19. אתה מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום כל שהוא בגין אי ניצול מלא או ניצול חלקי של שירותי האתר וכי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה בנידון. בכל מקום שבו ישנו באתר תשלום על בסיס תשלום חודשי, עניין זה יובא לאישורך מראש, ולאחר אישורך - התשלום יתחש אוטומטית, ויושפע, בין היתר, מתקופת ההתחייבות.

20. מדי פעם בפעם, ייתכן וניתן יהיה להרשם לאתר דרך חשבונות של אתרים שונים כדוגמת FACEBOOK, PAYPAL וכדומה, ורישום כאמור כפוף למדיניות ולנהלי אותם אתרים.

21. דף התשלום באמצעות כרטיס אשראי (ישירות ובלבד) מאובטח בהצפנתSSL 128bit . המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.

22. או בכל תקן אחר על-פי הנחיית חברת האשראי, ובהתאם לנוהלים של חברת האשראי. סעיף זה לא חל על תשלומים באמצעות חברות אחרות (PAYPAL וכדומה) שיתקיימו בתשדורת מול אותם גורמים, ובהתאם לנהלים של אותם גורמים ובאחריותם בלבד.

23. המוצרים, השירותים והמחירים המופיעים באתר זה נמסרו על-ידי הספקים ו/או בתי העסק והם באחריותם הבלעדית, כך שהאתר לא יהיה אחראי למחירים ו/או לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, והאתר לא יהיה אחראי באופן ישיר ו/או עקיף להתקשרות שבין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין הספקים ו/או בתי העסק, ותוצאותיה.

התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב:

24. השירות הינו אישי, ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש על ידי אף אחר אחר מלבדך.

25. לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הגשת בקשה לרישום. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

26. לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

27. לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

28. לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים או פוגעניים. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשמור באתר או להיות קשור בכל דרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגראפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

29. מוסכם עליך כי האתר ישמור את כל פרטיך האישיים שמסרת בעת הרישום במאגר מידע לשם התקשרות עמך במידת הצורך.

30. לשמור את פרטיך האישיים ובייחוד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש, הסיסמא, קוד הצפייה וכל מידע שמתקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי. מטעמי ביטחון, מומלץ להחליף את הסיסמה האישית לכניסה לאתר מפעם לפעם. במקרה ששכחת את סיסמתך, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר, באמצעות הדואר האלקטרוני.

31. לעדכן באתר את פרטיך האישיים מייד בסמוך לשינויים. במידה ולא תעדכן את פרטיך האישיים, לאתר לא תהא כל דרך ליצור עמך קשר במידת הצורך או לזהות אותך כמי שמתשמש. האתר לא יהא אחראי לכשל בתקשורת עמך עקב פרטים אישיים לא מעודכנים או לא מדויקים. הנך רשאי לבדוק את פרטיך האישיים כפי שנרשמו אצלנו באמצעות כניסה למערכת.

32. הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד ג' בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או כתוצאה מהפרטים שמסרת ו/או כתוצאה מפרטים שלא מסרת מייד עם קבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם, על פי הסכם זה ו/או כל דין.

33. האתר רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות המשתמש ו/או מי מטעמו בהקדם, על מנת ולמנוע נזק רב יותר, ולמזער נזקיו. במידה והאתר יבחר לשלם ו/או יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, יחזיר ו/או ישפה המשתמש את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר.

34. הנך מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום בגין אי ניצול או ניצול חלקי של שירותי האתר בחלק מתקופת הרישום שבתשלום בלבד וכי לא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנידון.

35. האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש, בכפוף להחזר כספי יחסי, למעט במקרה של הפרת תקנון האתר שבעקבותיו האתר רשאי להפסיק את מתן השירותים ללא כל החזר כספי.

36. אנו לא מתפשרים על בטיחות לקוחותינו: מתוך כך אתה מתחייב לבדוק את החפיץ ו/או המוצר ו/או השירות מייד עם קבלתו, וללא שהות, לוודא שהוא הולם את הזמנתך, וכי קיבלת את כל המסמכים של היצרן בקשר אליו ו/או לשימוש בו ו/או האזהרת ו/או הוראות הטיפול והשימוש בו, ככל שיש כאלו. היה ולא נתקבל מסמך כל שהוא עליך להודיענו מייד וללא דיחוי ולא לעשות שימוש במוצר טרם הסדרת העניין.

37. הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימוש באתר וביצוע רכישות בו. הנך מוזמן לקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו המפורטת להלן:

התחייבות לסודיות ופרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו!

38. האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים בהתאם להנחיות חברת האשראי, אולם אינו מתחייב כי הפרטים הנ"ל יהיו מוגנים בפני גישה לא חוקית או חדירה לאתר. כאשר תדרשו להזין פרטים רגישים, סימן המנעול יופיע בשורת כתובת האתר. סימן זה מאשר כי המידע המועבר אלינו מאובטח ומוצפן בטכנולוגית SSL.

39. אנו לא נשמור את פרטי כרטיס האשראי שלך בחברה, ופרטי האשראי יימסרו על ידך ישירות לחברות האשראי.

40. הפרטים שתבחר למסור לנו יישמרו במאגר המידע של החברה וכפוף לאבטחת המידע ולנהלים של האתר המארח את חנות goodgadgets.

41. האתר מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים לכל גורם שלישי, אלא אם יהא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או על-פי החוק בלבד.

42. האתר יוכל לעשות שימוש בפרטיך לצורך פרסומות מסחריות ו/או הצעות של צדדים שלישיים אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך.

43. האתר יוכל לפנות אליך בהתאם לפרטיך שמסרת בהצעות מסחריות ו/או אחרות של האתר ובלבד שהן קשורות לאתר ו/או לשימוש באתר.

44. האתר מתחייב לנקוט בכל אמצעי סביר בכדי למנוע כניסה בלתי חוקית ו/או בלתי מאושרת לפרטים השמורים באתר.

45. האתר רשאי לעשות שימוש סטטיסטי בכל הנתונים הקשורים בשימוש שלך באתר.

על מה אנו לא מתחייבים

46. הנך מסכים, כי כל עוד האתר ינקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הידועים לאותה עת, בכדי למנוע אבידה, נזק ותקלה, האתר לא יהא אחראי לכל אבידה או נזק שנגרמו כתוצאה מתקלה בהליך ו/או במתן השירותים, בהפסקתם ו/או כישלון בהליך הרישום מסיבות שאינן בשליטתנו, כניסה לא חוקית לאתר המאובטח על ידנו, פעולות לא מורשות, חדירות ו/או התקפות לא חוקיות, וירוס, סוס טרויאני, שריפה, הצפה, התקפה טרוריסטית או כל כוח עליון אשר מעבר לשליטתנו הסבירה. הסרת אחריות זו חלה גם על כל פרט שהגיע אלינו דרכך ומאוחסן אצלנו.

47. האתר עושה מאמצם כדי לפעול באופן רציף. יחד עם זאת מובהר ומוסכם כי האתר אינו מתחייב כי יפעל באופן רציף ו/או ללא תקלות, שהשירותים ו/או השימוש יינתנו ללא הפרעות ו/או ללא תקלות, שינתנו כסדרם ו/או לא הפסקות ו/או ללא תקלות ו/או ללא טעויות. האתר יכול להפסיק את מתן השירותים ו/או להימחק מהשרתים ללא התראה, מפעם לפעם ו/או לצמיתות. לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם לא תהיה כל אחריות בקשר לכך ו/או למידע שלך שבאתר שנמחק ו/או שאין גישה אליו.

48. האתר אינו אחראי במקרה של אבידה, נזק או כל טענה אחרת לפיצויים כתוצאה משגיאה בהליך הרישום או במידע שהינו חסר, אינו נכון, אינו מדויק או כל טעות אחרת שאינה בתחום אחריותנו.

49. האתר אינו אחראי או יהיה אחראי במצב של הפרת ההסכם עמך במקרה של עיכוב או תקלה במילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בתנאים אלה, במידה והעיכוב ו/או התקלה נגרמו עקב סיבה מעבר לשליטתנו הסבירה.

50. שמות ו/או נתונים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, לא יתקבלו לרישום באתר. הגדרת קובץ כחומר פורנוגראפי, משמיץ, מכיל דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, נתון לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

51. ההפנייה של האתר לרכישות של חפיצים ו/או כל מוצר ו/או כל שירות ו/או מוצרים שונים של צדדים שלישיים (לרבות אלו המפרסמים ו/או מוצגים באתר) אינן מהווה המלצה או עידוד לרכוש אותן ואין ולא יהיה לאתר כל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע מאותם צדדים שלישיים הקשורים עם כל אלו.

52. הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר מאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט. מרבית המידע אינו מתפרסם על ידי צדדים שלישיים ויתכן שתמצא כי מידע זה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנו, או סבור כי הוא בלתי מוסרי, מקומם, מרגיז, בלתי נאות או בלתי חוקי. האתר אינו אחראי לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים השונים באתר בין במישרין ובין בעקיפין.

53. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר, ומוסכם שהאתר אינו חייב לפצות בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד האתר.

54. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם בגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פרסומות באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על המערכת הממוחשבת שעליו האתר פועל או על המערכת הממוחשבת של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי האתר.

55. הוא הדין לעניין כל הפרסומות ו/או המלצות ו/או הקישורים (Link) הקיימים באתר: שכן, אין בהם משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא, והאתר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים ובצדדים שלישיים אלה. מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה.

56. הינך מצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, מייד עם קבלת דרישה לכך על כל תביעה ו/או חסרון כיס שייגרמו לה בגין כל תביעה לנזק ו/או רשלנות ו/או הפרת זכות מצד שלישי הקשורה עם הקבצים ו/או השירות ו/או התוכן ו/או הפרטים שהעברת לאתר.

57. המוצרים, השירותים והחפיצים באתר אינם מהווים ייעוץ כל שהוא לרבות ייעוץ אופנתי ו/או ייעוץ סטיילינג ו/או ייעוץ לשימוש בחפיצים ו/או ייעוץ או טיפול משפטי ו/או ייעוץ או טיפול רפואי ו/או ייעוץ מקצועי ו/או טיפול אחר, ושימוש ו/או ההסתמכות על האתר ו/או על הפרסומים באתר הינה באחריותך בלבד. אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים, מתוך שפרסומים אלה - הם הקובעים היחידים.

58. באחריותך, טרם כל רכישה, לבדוק את רכיבי החומרים של המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר על-מנת להימנע מחשיפה רכיבים אלרגניים. שימוש במוצרים ו/או בשירותים של האתר ו/או שמתפרסמים באתר, ותוצאתו, הינם באחריותך הבלעדית.

59. באחריותך, טרם כל רכישה, לבדוק את כל ההיבטים של החפיצים ובכלל זה מפרט טכני, מידות ומדידות, תקופת האחריות, צבעים וגוונים (מתוך הבנה כי ייתכנו פערים בין הצבעים והגוונים המופיעים על מך המחשב לבין אלו כפי שנראים במציאות), טיב החומרים, זהות ומוניטין היצרן, הציפיות מהחפיץ וכל פרט מהותי אחר שנראה לך רלוונטי.

60. האתר אינו ולא יספק כעל אחריות ו/או ביטוח ו/או חסות כל שהיא למוצרים ו/או לשירותים ו/או לחפיצים, והאחריות להם ו/או לשימוש בהם ו/או כתוצה מהם ו/או לאיחור במסירה ו/או לכל חסרון כיס ו/או נזק, ישירים ו/או עקיפים, מכל סוג שהוא, קיימים ו/או עתידיים בקשר לכל האמור – הינם באחריות הבלעדית של היצרנים ולפיכך אין ולא תהיה לאתר כל אחריות בקשר לכך, אלא אם צויין, במפורש, אחרת. מבלי לפגוע באמור, מוסכם כי התקופת האחריות המקסימאלית של האתר, בהעדר ציון ספציפי אחר, ועבור פריטים ספציפיים שיש בצידם ציון אחריות מפורש של האתר, וככל שתהיה קיימת אחריות בהתאם לרשום לעיל, תחול עד 12 חודשים ממועד הרכישה ולא לאחר מכן.

61. אספקת המוצרים בהתאם לזמנים הנקובים באתר ולכתובת שהזנת בהליך הרישום, אלא אם צויין במפורש אחרת, ובכפוף לפירען בפועל של מלוא התשלום. האתר לא יהיה אחראי לאיחור באספקת המוצרים בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) שביתות ו/או השבתות (ב) עיכובים בחברת המשלוח (ג) כח עליון (ד) מלחמה (ה) מצבי חירום (ו) נזקי טבע (ז) פעולות איבה (ח) כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או מי מטעמו.

זמני האספקה הינם עד 14 ימי עסקים ממועד אישור הרכישה והתשלום, אלא אם צויים במפורש אחרת במהלך הרכישה והכל בכפוף לאיחורים עקב כל אחת מהסיבות הנקובות לעיל.

62. דמי המשלוח ייצטרפו לסכום הרכישה, בהתאם ללאופי הרכישה והמשלוח. במקרה של תיאום מראש של איסוף עצמי – לא יחוייבו דמי משלוח. לא תהיה השבה של דמי משלוח בכל מקרה ומכל סיבה לרבות החזרת מוצר מכל סיבה שהיא.

63. בכל מקום שבו תעלה תגובות לאתר בינך מתחייב שלא להפר כל חוק בקשר לכך לרבות ולא רק הגנת הפרטיות, לשון הרע, חוקים המעניקים סודיות, דיני המחשבים, דיני החוזים וכל דין רלוונטי אחר. אתה מתחייב כי כל תגובה שתעלה באתר ו/או בקשר לאתר ו/או בקשר לחוויה מאתר ו/או כתוצאה משימוש באתר לא תשפיל, תבזה או תפגע, בצורה ישירה ו/או עקיפה את האתר ו/או היצרנים ו/או צד שלישי.

64. אין ולא תהיה לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם אחריות ו/או חברות בכל הקשור עם נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש עקב השירותים ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או עקב הסתמכות על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויק ו/או המלצה כל שהיא, לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג של פגיעה, זמנית ו/או עתידית. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו ו/או מרכישות באתר ו/או כתוצאה מרכישות אלו ו/או בקשר לחפיצים ו/או כתוצאה מהחפיצים ו/או עיכוב במסירה, והוא פוטר את האתר ו/או את העליו ו/או את מי מטעמם, באופן בלתי חוזר, על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענה עקב כך, קיימת ו/או עתידית. על המשתמש ליצור קשר עם גורם רפואי מוסמך מייד וללא שיהוי בכל תגובה כל שהיא למוצרים ו/או לשירותים באתר ולעדכן את האתר מייד כשמתאפשר לכך.

65. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל התקשרות שלך עם צדדים שלישים המפרסמים באתר ו/או תוצאותיהם לרבות ולא רק: תנאי ההתקשרות ו/או העברות כספיות ו/או דרישות כספיות ו/או החזרים כספיים ו/או ביטול עסקה ו/או הפרות הסכם ו/או תמחיר ו/או מצגים ו/או קבלת המוצר ו/או טעויות ו/או הטעיות ו/או פגמים במוצר ו/או כל עניין הקשור במוצר ו/או בשירות הניתן האתר, מתוך שכל אלה באחריותך הבלעדית. אתה פוטר את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעמם, באופן בלתי חוזר, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. אתה תשפה את האתר מייד עם דרישה ראשונית לכך בדין כל תביעה שתופנה לאתר בקשר לאחריותך בסעיף זה ו/או בתקנון זה.

ביטול הרישום על ידי המשתמש וביטול רכישות

אנו מאמינים בסחר הוגן:

66. באפשרותך לעצור את הליך הרישום בכל שלב עד גמר שלב אישור התשלום.

67. ביטול תשלומים ו/או ביטול רישום ו/או ביטול רכישות של מוצרים – בכל שלב אחר אישור התשלום הינו בהתאם להוראות דיני הגנת הצרכן (לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות והצווים שעל פיו ומכוחו, וחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980) ושינוייהם מפעם לפעם, כפי שבמועד הביטול.

68. החזרת מוצרים בהתאם להוראות החוק תהיה על חשבון הלקוח (עבור המשלוח) והמוצרים יתקבלו בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין בעניין ובכלל זה ולא רק – כשהמוצר באריזתו המקורית, האריזה ללא פגם, המוצר לא נפתח, לא נעשה שימוש כל שהוא במוצר, אין כל פגם ו/או פגיעה במוצר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

69. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר (לרבות ולא רק הסמליל והשמות גודגאד'גטס ו/או goodgadgets ונגזרותיו והשם והסמליל ונגזרותיהם), עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, סידור התכנים המתפרסמים, הצגת המידע, מפרטים, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, הפריטים המפורסמים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש האתר.

70. מלוא הקניין והקנין הרוחני של השירותים והמוצרים המתפרסמים באתר שייכים למפרסמים בלבד וכפוף לזכויותיהם.

71. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר הן של האתר בלבד או של בעל הזכויות ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כל זכות או בעלות על האתר מכל סוג כלשהו.

72. מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצרים בשירותי האתר ו/או בתוצריהם, שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים וסימנים מסחריים, הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי.

73. הקניין הרוחני של המפרסמים (פטנטים, סמלילים, סמות מסחריים, מדגמים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב), הינו של המפרסמים וכל הזכויות בקשר לכך שמורות להם.

שונות

74. האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויתיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.

75. כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה.

76. הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי ולא להפר כל חוק ו/או דין.

77. הנך מסכים כי, על האתר, השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או האתר יהיה בבית משפט מוסמך בהרצליה, והיה ואין הדבר אפשרי הסמכות היחידה תהיה אך ורק לבית המשפט במחוז תל אביב בלבד.

78. ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל: yossishalev8@gmail.com או לטלפון: 054-4527089 או בדואר: שלו יוסף אייצ'.אס.אן בורוכוב 11 הרצליה, 4624105. שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד לרשותך בזמני משרד מקובלים ולתת לך מענה וסיוע ככל שתחפוץ.

79. בברכת הצלחה ושתחפצו את החפיצים בחפץ לב!
 

 

 

    אודות  |  תקנון  |  מפת האתר  |  קישורים  |  שירות לקוחות
חנות וירטואלית זו הוקמה ע"י חנות וירטואלית